Laparoscopic appendectomy

Three trocars ( one 10 mmm. and two 5 mm ) were inserted in the abdominal cavity. two 5 mm trocars were placed from the subrapubic area. So this trocar side has cosmetic advantage. appendectomy was performed by ligasure . the appendix radix was closed with endo-loop. appendix was took out through the 10 mm trocar in the bag. 

üç adet trokar kullanılmaktadır. iki adet 5 mm trokar subrapubik yerleştirlmektedir büylece giriş delikleri kilot altında kalmaktadır. bu kozmetik olarak avantaj oluşturmaktadır. apandisit torba içinde 10 mm trokardan dışarı alınır.

www.laparoskopik.com

 

www.metinertem.com