Boğulmuş göbek fıtığı, asitli hastada

Diyaliz hastası , asitli karaciğer problemleri olan kronik böbrek yetmezliği olan hastada strongüle ince barsak bulunan umbilikal olgusu laparoskopik IPOM tekniği ile onarıldı. DynaMesh IPOM sirküler 12 cm yama kullanıldı. yama sucurestap ile tespit edildi. nekrotik ince barsak subrapubik küçük insizyonla dışarı alanarak ektrakorporeal fonksiyonel (side to side) anastomoz yapıldı. Batın içine asiti dışarı almak için dren konuldu.