e-TEP, sağ kasık fıtığı+umblikal fıtık

sol üst kadranda subkostal 1 cm lik insizyondan rektus kası arka fasyasına ulaşıldı. künt ve keskin diseksiyon ile retrorektus mesafe pubik kemiğe kadar diseksiyon ile açıldı. kasık bölgesinde sağ direkt fıtık düşürüldü. daha sonra orta hat linea alba açılarak karşı rektus kası arkasına ulaşıldı. göbek fıtığı içeriği boşaltıldı. arka rektus fasyası line alba üzerindeki fıtık defekti dikilerek kapatıldı. önce spermatik kord lipomu düşürülüp sağ kasık bölgesi direkt fıtık alanı 10×15 cm . mesh ile örtülerek alana tepit edildi. orta alandaki fıtık defekti ve diastasis rekti kısmen dikilererk kapatıldı. alana 20×15 cm prolen yama serilerek ameliyat sonlandırıldı.