e-TEP umblikal fıtık+ diastasis rekti

Suprapubik 10 mm viziport ile ekstraperitoneal alana girildi. rektus arka kılıfı üzerinde keleskopla künt diseksiyon ile sol rektus kası arka kılıfı üzerinde alan oluşturuldu. orta hat linea alba açılarak sağ rektus arka kılfı üzerine geçildi. ksifoid hizadan başlanarak rektus diastazı vilac 2/0 suturle devamlı dikiş ile kapatıldı. alana serilecek yama boyutları ölçülerek DynaMesh CICAT 15×20 cm alana serildi.